- Αρχική

- Βιογραφικά
- Υπηρεσίες

- Συνεργάτες

- Συνεντεύξεις - Αρθρα

- Φωτογραφικό αρχείο

- Επικοινωνία

   

Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΙΜΠΕΖΗ

αναλαμβάνει περιπτώσεις που αφορούν

τους παρακάτω Τομείς Δικαίου:

 1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 2. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

  1. Εμπράγματο

  2. Κληρονομικό

  3. Ενοχικό

 3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

  1. Πιστωτικοί Τίτλοι

  2. Εταιρείες

 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

  1. Προσφυγές & Αιτήσεις (ακυρώσεις κατά αποφάσεων της διοίκησης)

  2. Αγωγές

  3. Αιτήσεις Αναστολής (κατά αποφάσεων της διοίκησης)

 5. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Κατοικίας Επαγγελματικές)

 6. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

 7. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 8. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ